Liên kết website

CƠ QUAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN THỤY SĨ (SDC) HỖ TRỢ QUỸ TƯƠNG TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC

Nhằm giúp cho Quỹ Tương trợ có đầy đủ năng lực, từ đó phục vụ ngày càng nhiều chị em ở các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là các khu vực khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, ngày 23 tháng 2 năm 2012, tại Văn phòng Quỹ TYM, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) đã ký thỏa thuận hỗ trợ Dự án Quỹ Tương trợ.

Với mong muốn hoàn thành sứ mệnh “Cam kết cung cấp các sản phẩm bảo hiểm vi mô phù hợp, đa dạng, nhanh chóng và thuận tiện đến các chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp và gia đình họ, giúp chị em vượt qua các rủi ro trong cuộc sống, từ đó thoát nghèo và phát triển bền vững”, trong hơn 3 năm hoạt động, Quỹ Tương trợ đã không ngừng nâng cao năng lực, phát triển về mọi mặt.  

      Nhằm giúp cho Quỹ Tương trợ có đầy đủ năng lực, từ đó phục vụ ngày càng nhiều chị em ở các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là các khu vực khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, ngày 23 tháng 2 năm 2012, tại Văn phòng Quỹ TYM, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) đã ký thỏa thuận hỗ trợ Dự án Quỹ Tương trợ. Mục đích của hoạt động hỗ trợ là nâng cao năng lực của Dự án Quỹ Tương trợ với mục tiêu phát triển và chuyển đổi Quỹ Tương trợ thành Tổ chức Bảo hiểm Tương hỗ của phụ nữ nghèo và thu nhập thấp đầu tiên tại Việt Nam.
      Hoạt động hỗ trợ bao gồm nâng cao năng lực về định giá, kế toán tài chính, vận hành, phát triển sản phẩm, hỗ trợ phát triển phần mềm quản lý chuyên nghiệp, nâng cao năng lực điều hành tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm vi mô, đặc biệt, hoạt động còn tập trung hỗ trợ Quỹ Tương trợ nâng cao năng lực chuyển đổi thành tổ chức Bảo hiểm Tương hỗ. Hoạt động hỗ trợ kéo dài 15 tháng, từ 1/3/2012 đến 31/5/2013.
      Sự hỗ trợ của SDC là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trong hoạt động của Dự án Quỹ Tương trợ, mở ra cơ hội cho ngày cang nhiều các chị em phụ nữ nghèo và thu nhập thấp được tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm vi mô gần gũi, tiện ích từ một tổ chức Bảo hiểm chuyên nghiệp của chính các chị em phụ nữ.
                                                            Dương Thị Hải Yến - Cán bộ Quỹ Tương Trợ
 
← Trở lại | ↑ Lên trên